ptoihd-980x515

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Status quo et quo vadis
Bydgoszcz, 2-4 czerwca 2022 r.

Strona główna

Organizator merytoryczny:

logo-ptohd.png


Organizator logistyczny:

gradatim_logo.png


Patronat Honorowy:
logo CollMed im Ludwika Rydygiera UMK RGB pion PL.jpgHerb Patronat.jpg

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Jan Styczyński

W dniach 2-4 czerwca 2022 r. w Centrum kongresowym Opera Nova w Bydgoszczy odbędzie się XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Zjazdy PTOHD odbywają się co dwa lata w lata parzyste i są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i edukacyjnymi naszego Towarzystwa. Poprzedni, X Zjazd odbył się w formie wirtualnej i z jednorocznym przesunięciem z powodu pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że Zjazd w Bydgoszczy przywróci ten rytm naszych spotkań i będzie wyrazem powrotu do normalności, będzie ciekawy i owocny, będzie spełnieniem potrzeb wymiany myśli naukowych, edukacyjnych i zawodowych dnia codziennego.

XI Zjazd PTOHD będzie poświęcony naukowym i praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia chorób krwi i chorób nowotworowych. Wykłady, prezentacje ustne i plakatowe odnosić się będą do problemów, z którymi spotykamy się zarówno w pracy naukowej, jak i w codziennej praktyce klinicznej. Przewidujemy sesje tradycyjnie organizowane na zjazdach poprzednich, dotyczące chorób nowotworowych, nienowotworowych chorób krwi, zaburzeń hemostazy i chorób rzadkich. Przewidujemy również sesje interdyscyplinarne, w tym chirurgiczno-onkologiczną i hematologiczno-immunologiczną. Hasłem Zjazdu będzie „Status quo et quo vadis” i będzie to okazja, żeby pokazać jak daleki postęp dokonał się w onkologii i hematologii dziecięcej.

Mamy nadzieję, że dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że nasz Zjazd okaże się interesujący i dostarczy okazji do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej, utrwalenia istniejących kontaktów i przyjaźni, a także nawiązania nowych.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Przewodniczący Honorowy: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Dr hab. n. med. Szymon Skoczeń
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak

Komitet organizacyjny


Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Przewodniczący Honorowy: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Członkowie:
Dr n. med. Natalia Bartoszewicz
Lek. med. Joanna Cisek
Prof. UMK. dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski
Dr n. med. Anna Dąbrowska
Dr n. med. Ewa Demidowicz
Dr n. med. Robert Dębski
Lek. med. Magdalena Dziedzic
Lek. med. Marlena Ewertowska
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Dr n. med. Elżbieta Grześk
Prof. dr hab. n. med. Olga Haus
Dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Dr n. med. Andrzej Kołtan
Prof. UMK. dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Lek. med. Joanna Konieczek
Lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Dr n. med. Małgorzata Kubicka
Dr n. med. Beata Kuryło-Rafińska
Lek. med. Monika Łęcka
Dr n. med. Agata Marjańska
lek. med. Marta Mazalon
Dr n. med. Monika Pogorzała
Dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Dr n. med. Barbara Tejza
Lek. med. Anna Urbańczyk
Dr n. chem. Katarzyna Peszyńska-Żelazny

Tematy przewodnie

 • Interdyscyplinarne podejście w onkologii i hematologii dziecięcej

 • Nowoczesna diagnostyka w onkologii i hematologii dziecięcej

 • Status quo et quo vadis w onkologii dziecięcej

 • Status quo et quo vadis w hematologii dziecięcej

Program ramowy

Pobierz PDF

Program ramowy Zjazd PTOHD 2-4 czerwca 2022 -1.jpg

Program ramowy Zjazd PTOHD 2-4 czerwca 2022 -2.jpg

Program ramowy Zjazd PTOHD 2-4 czerwca 2022 -3.jpg

Program szczegółowy

1230 - 1345 Lunch

1345 - 1445 Problemy terapii opornych zakażeń u pacjentów pediatrycznych leczonych hematoonkologicznie Logo Pfizer.png
Przewodniczący: Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch, Jarosław Woroń

Leczenie zakażeń w hematoonkologii, a profil PK/PD leków przeciwinfekcyjnych. Jakie to ma zna- czenie? (25')
Jarosław Woroń

Terapia opornych zakażeń o etiologii Gram(-) u dzieci leczonych hematoonkologicznie (25')
Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch

1445 - 1530 Kompendium nowości i aktualnych wyzwań w leczeniu zakażeń grzybiczych  GCP_Primarylarge.jpg
Przewodniczący: Jan Styczyński

Najnowsze międzynarodowe wytyczne w leczeniu inwazyjnych grzybic u pacjentów hematologicznych (10’)
Jan Styczyński

Leczenie w praktyce: nowe czasy epidemiologiczne, nowe wyzwania, wybrane zagadnienia

Jak optymalnie leczyć, gdy nie udało się zapobiec - algorytm postępowania po nieskutecznej profilaktyce przeciwgrzybiczej (5’)
Filip Pierlejewski

Co powinniśmy wiedzieć o interakcjach międzylekowych? (5’)
Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch

Grzybice rzadkie czy niedoszacowane? Geotrichum - stary czy nowy wróg? (5’)
Krzysztof Czyżewski

Dyskusja (20') 

1530 - 1600 Przerwa kawowa

1600 - 1730 Badania molekularne w diagnostyce onkologicznej: od predyspozycji do terapii ukierunkowanej molekularnie
Przewodniczący: Bożenna Dembowska-Bagińska, Olga Haus, Wojciech Młynarski

Genetic predisposition to MDS: diagnosis toward better treatment regimens (25’)
Marcin Włodarski

Jakie implikacje kliniczne daje wiedza na temat predyspozycji genetycznej w chorobach nowotworach u dzieci? (20’)
Agata Pastorczak

Diagnostyka molekularna w neuroonkologii dziecięcej: czy taka wiedza może pomóc w skuteczniejszym leczeniu? (20’)
Joanna Trubicka

Dyskusja (25’)

1730 - 1745 Przerwa kawowa

1745 - 1915 Presidential Symposium
Przewodniczący: Tomasz Szczepański, Jan Styczyński

The role of Asparaginases in the treatment of ALL – the AIEOP-BFM experience (20’)
Carmelo Rizzari

Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej lub poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w Polsce – raport Grupy ds. Zakażeń (8+2’)
Olga Zając-Spychała

Projekt FIX-NET, czyli neutropenia wrodzona w Polsce jako choroba różnorodna klinicznie i molekularnie: podsumowanie 14 lat badań (8+2’)
Katarzyna Bąbol-Pokora

Rak tarczycy u dzieci - 24 lata doświadczeń jednego ośrodka (8+2’)
Magdalena Tarasińska

Zastosowanie Ruxolitinibu w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z molekularną sygnaturą aktywacji szlaku JAK/STAT: przegląd systematyczny i doświadczenia polskie (8+2’)
Julia Kołodrubiec

Stan zdrowia dzieci i młodych dorosłych leczonych przed ukończeniem 3. roku życia z powodu choroby nowotworowej - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Odległych Następstw Leczenia Przeciwnowotworowego (8+2’)
Eryk Latoch

Ochrona płodności u dziewczynek poddawanych allotransplantacji komórek krwiotwórczych – doświadczenia ośrodka gdańskiego (8+2’)
Ninela Irga-Jaworska

1915 - 1930 Przerwa kawowa

1930 - 2030 Otwarcie Zjazdu

Wykład inauguracyjny
Nerwiakowłókniakowatość typu 1: guzy nowotworowe - nowe terapie i jak je praktycznie wykorzystać (20’)
Mariusz Wysocki

2030 - 2130 Poczęstunek

Sala Manru

800 - 930 Guzy OUN i fakomatozy
Przewodniczący: Bożenna Dembowska-Bagińska, Wiesława Grajkowska, Mariusz Wysocki

Pediatric CNS tumor genetics. What pediatric oncologist should know (20’)
Stefan Pfister

Nowa klasyfikacja nowotworów OUN. Implikacje kliniczne na przykładzie wybranego przypadku (10’)
Iwona Filipek

Zalecenia w zakresie leczenia oponiaków u dzieci i młodzieży (10’)
Elwira Szychot

W którym miejscu można skutecznie skorygować defekt funkcji genów Nf1 i Nf2? Nowe możliwości leczenia nie tylko na bliskim horyzoncie, ale i poza nim! (20’)
Marek Karwacki

Prezentacje przypadku:

Jak prosty wynik badania może skomplikować życie lekarzowi prowadzącemu, a u pacjenta i/lub rodziców wzbudzić strach? Etyka, prawo a empatia: ile wiedzy i komu przekazać? (8+2’)
Ewa Celi

Prezentacja przypadku (8+2’)
Marta Perek-Polnik

Prezentacja przypadku (8+2’)
Joanna Trelińska

930 - 1100 Kontrowersje w mieloproliferacjach i mielodysplazjach u dzieci
Przewodniczący: Szymon Skoczeń, Katarzyna Drabko, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Controversy in the therapy of recurrence and progression of acute myeloid leukemia (20')
Dirk Reinhardt

Kontrowersje w diagnostyce i terapii ostrej białaczki szpikowej (15’)
Małgorzata Czogała, Szymon Skoczeń

To stop or not to stop imatinib - that's the question? - czyli kiedy rozważyć odstawienie imatynibu u pacjenta z CML? (15’)
Małgorzata Janeczko-Czarnecka, Krzysztof Kałwak

Kontrowersje w diagnostyce i terapii nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych u dzieci (15’)
Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Jacek Wachowiak

Dylematy w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (15’)
Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek, Marek Ussowicz

Dyskusja (10’)

1100 - 1130 Przerwa kawowa

1130 - 1300 Pogranicze hematologii i immunologii klinicznej
Przewodniczący: Sylwia Kołtan, Michał Matysiak

Dziecko z nieprawidłowościami hematologicznymi i immunologicznymi – interdyscyplinarne podejście do procesu diagnostycznego i leczenia (10’)
Michał Matysiak

Kiedy hematolog powinien podejrzewać wrodzony błąd odporności u swojego pacjenta? (20’)
Małgorzata Pac

Wtórne niedobory odporności jako konsekwencja leczenia chorób hematologicznych i nowotworowych u dzieci (20’)
Sylwia Kołtan

Nabyte immunologiczne niedokrwistości hemolityczne u dzieci (20’)
Marek Karwacki

Małopłytkowość jako objaw złożonego niedoboru odporności u dziecka – prezentacja przypadku (10’)
Anna Dąbrowska

Dyskusja (10’)

1300 - 1345 Sesja satelitarna

Blinatumomab w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Stan obecny i perspektywy na przyszłość (20')  Amgen_2_Blue.JPG
Tomasz Szczepański

Rola glukarpidazy w zapobieganiu i leczeniu toksyczności wynikającej z zastosowania wysokich dawek Methotrexatu w ostrych białaczkach limfoblastycznych i innych nowotworach dziecięcych (20')  image001.png
Lucyna Maciejka-Kembłowska

1430 - 1600 Hematologia nie-onkologiczna
Przewodniczący: Paweł Łaguna, Tomasz Szczepański

Niedokrwistości u dzieci okiem pediatry (15’)
Michał Matysiak

Małopłytkowość immunologiczna u dzieci - kiedy rozpocząć i jak leczyć agonistami receptora trombopoetyny (15’)
Tomasz Szczepański

Niedokrwistość Blackfana-Diamonda jako rzadka przyczyna niedokrwistości u dzieci (15’)
Katarzyna Albrecht, Karolina Gawle-Krawczyk

Aktualne spojrzenie na diagnostykę i leczenie niedokrwistości aplastycznej u progu XXI wieku (15’)
Katarzyna Pawelec

Wyniki leczenia przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dzieci: 4 lata działania narodowego programu terapeutycznego (8+2’)
Monika Richert-Przygońska

Dyskusja (15’)

1600 - 1620 Sesja satelitarna 220110 SANOFI LOGO CMYK.jpg
Przewodniczący:
Michał Matysiak

Idiopatyczna splenomegalia to nie tylko kłopot dla lekarza ale szansa na uniknięcie powikłań ciężkiej choroby (20’)
Marek Karwacki

1600 - 1640 Przerwa kawowa

1640 - 1800 Nowe i nierozpoznawane w przeszłości choroby
Przewodnicząca: Sylwia Kołtan, Małgorzata Pac

Skąd biorą się choroby nowe i dlaczego rozpoznajemy schorzenia, które były zawsze, ale ich nie diagnozowaliśmy w przeszłości? (10’)
Sylwia Kołtan

Wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem SARS-CoV-2 ze szczególnym uwzględnieniem objawów hematologicznych (20’)
Elżbieta Berdej-Szczot

MIS-C w praktyce immunologa pracującego w oddziale hematoonkologii dziecięcej – prezentacja przypadków (15’)
Elżbieta Grześk

Nowoczesne techniki diagnostyki genetycznej w rozpoznawaniu rzadkich i ekstremalnie rzadkich chorób hematologicznych i immunologicznych (20’)
Katarzyna Bąbol-Pokora

Kiedy hematolog/immunolog powinien pomyśleć o badaniach genetycznych u swojego pacjenta? (15’)
Sylwia Kołtan

Dyskusja (10’)


 

Sala Kameralna

800 - 930 Terapie komórkowe: teraźniejszość i przyszłość
Przewodniczący: Jacek Wachowiak, Krzysztof Kałwak

The future of CAR-T cell therapy in children: ALL and beyond... (30')
Adriana Balduzzi

Aktualizacja wyników CAR-T terapii w pB ALL u dzieci w Polsce (15')
Krzysztof Kałwak

Swoiste limfocyty przeciwwirusowe u pacjentów po HSCT (15’)
Marek Ussowicz

Terapie komórkowe w leczeniu opornej GvHD (15’)
Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska

Dyskusja (15’)

930 - 1100 Guzy lite
Przewodniczący: Walentyna Balwierz, Bernarda Kazanowska

Nowe aspekty klasyfikacji mięsaka prążkowanokomórkowego. Konsekwencje dla stratyfikacji terapii (20’)
Ewa Kościelniak

Terapie celowane w nerwiaku zarodkowym współczulnym (20’)
Walentyna Balwierz

Rola radioterapii w leczeniu przerzutów do mózgu w przebiegu guzów litych (20’)
Agata Szulc

Centralizacja i standaryzacja w chirurgii onkologicznej u dzieci w oparciu o projekty ERN, Harmonica i Instruct (20’)
Jan Godziński

Dyskusja (10’)

1100 - 1130 Przerwa kawowa

1130 - 1300 Chłoniaki
Przewodniczący: Grażyna Wróbel, Radosław Chaber

Molekularne podłoże chłoniaków nieziarnicznych: od predyspozycji do czynników stratyfikujących ryzyko nawrotu (20’)
Wojciech Młynarski

Chłoniaki B komórkowe (rozrosty B komórkowe) – analiza niepowodzeń i nowe strategie terapeutyczne (20’)
Elżbieta Latos-Grażyńska, Bernarda Kazanowska

Miejsce immunoterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina (20’)
Walentyna Balwierz

Prezentacja ustna
Nawroty i progresje chłoniaków limfoblastycznych u dzieci leczonych w latach 2003 – 2021. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy Leczenia Białaczek i Chłoniaków (15')
Grażyna Wróbel

Dyskusja (15’)

1345 - 1430 Sesja satelitarna logo Roche.jpg
Przewodniczący: Paweł Łaguna, Tomasz Szczepański

Nowoczesne leczenie hemofilii dziś i jutro (20’)
Wojciech Młynarski

Skuteczność i bezpieczeńswo stosowania emicizumabu u dzieci z hemofilią A z inhibitorem czynnika VIII w Polsce (20’)
Tomasz Urasiński

Dyskusja (5’)

1430 - 1600 Wielospecjalistyczne podejście do trudnych przypadków guzów litych u dzieci
Przewodniczący: Ewa Bień, Janusz Bohosiewicz, Jan Godziński

Omówienie przebiegu choroby 3 pacjentów przez panel specjalistów z zakresu:
- onkologii i hematologii dziecięcej – Ewa Bień, Jadwiga Węcławek-Tompol
- chirurgii dziecięcej – Jan Godziński, Piotr Czauderna
- radioterapii – Agata Szulc
- radiologii – Dominik Świętoń
- laryngologii – Jarosław Szydłowski
z zastosowaniem systemu do głosowania dla uczestników

1600 - 1640 Przerwa kawowa

1640 - 1800 Chirurgia onkologiczna
Przewodniczący: Piotr Czauderna, Jan Godziński

Otwarcie sesji
Jan Godziński, Piotr Czauderna

Zmiany złośliwe jajnika w Polsce z perspektywy chirurga dziecięcego - wieloośrodkowe badanie retrospektywne (10’)
Justyna Łuczak, Dariusz Patkowski, Maciej Bagłaj, Piotr Dryjański, Alicja Kalcowska, Nastazja Banaszyk-Pucała, Maria Boczar, Krzysztof Dymek, Małgorzata Fryczek, Kaja Giżewska-Kacprzak, Wojciech Górecki, Andrzej Grabowski, Anna Gregor, Maria Jabłońska, Grzegorz Kowalewski, Magdalena Lewandowska, Maria Małowiecka, Anna Ogorzałek, Magdalena Pękalska, Aneta Piotrowska-Gall, Mateusz Porębski, Marek Siewiński

Diagnostyka i leczenie guzów jajnika u dziewczynek z zaburzeniami różnicowania płci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2012-2021 (10’)
Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Magdalena Lewandowska, Jakub Kopeć, Justyna Kukulska

Czy istnieją czynniki ograniczające możliwość wykonania małoinwazyjnej adrenalektomii u dzieci? 20 lat doświadczeń własnych ośrodka (10’)
Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz, Ewa Strauss, Ewa Bućko, Maria Dopierała, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Przemysław Mańkowski

Zastosowanie technologii interaktywnego środowiska rzeczywistości mieszanej do planowania i przeprowadzenia zabiegu usunięcia przyzwojaka u 12-letniego chłopca (10’)
Przemysław Gałązka, Rafał Mackiewicz, Natalia Masur, Dominika Skinder, Michał Tuchalski

Zastosowanie dostępów szyjno-piersiowych i piersiowo-brzusznych w leczeniu chirurgicznym nowotworów neuroblastycznych o zasięgu dwujamowym (10’)
A.Taczanowska-Niemczuk, Patrycja Łabuz, Marcin Maślanka, A. Prokurat, W. Górecki

Rola przeszczepu narządu w leczeniu pierwotnych nowotworów wątroby (15’)
Małgorzata Panek, Piotr Jerzy Kaliciński

Pierwotne guzy wątroby u dzieci w Polsce: dlaczego ten system jest skuteczny (15’)
Piotr Czauderna

Nowości i standardy ratujące życie i jego jakość: NSS, ICG, SNL-Bx, quasi-natychmiastowa ocena GTR w CT i GTR w nowym pojmowaniu, fuzja obrazu CT/MRI/PET w polu operacyjnym (10’)
Marzena Kozakiewicz, Jan Godziński

830 - 1015 Powikłania leczenia onkologicznego (wczesne i późne, infekcyjne i nieinfekcyjne)
Przewodniczące: Ninela Irga-Jaworska, Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Nowe terapie, nowe powikłania, nowe problemy (20’)
Maryna Krawczuk-Rybak

Hipertrójglicerydemia – istotny problem u dzieci leczonych z powodu ALL (20’)
Ninela Irga-Jaworska, Agnieszka Mickiewicz

Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego – nowe czy inne wyzwania w onkologii dziecięcej? (20’)
Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Zakażenia kontra onkolodzy dziecięcy – na pytania onkologów odpowiada Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (20’)

Powikłania infekcyjne u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej lub poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych w Polsce w latach 2012-2021 – raport Grupy ds. Zakażeń (8+2’)
Olga Zając-Spychała

Dyskusja (15’)

1015 - 1045 Przerwa kawowa

1045 - 1215 Hemostaza
Przewodniczący: Paweł Łaguna, Tomasz Urasiński

Historia profilaktyki krwawień u dzieci z hemofilii w Polsce (15’)
Anna Klukowska

Wyniki spersonalizowanej profilaktyki krwawień u dzieci z ciężką hemofilią A w Polsce (15’)
Tomasz Urasiński

Stan zdrowia stawów i jakość życia dzieci z ciężką hemofilią A objętych spersonalizowaną profilaktyką krwawień w Polsce (15’)
Klaudia Paczóska

Genetyka w hemofilii – doświadczenia polskie (15’)
Szymon Janczar

Leczenie hemofilii i choroby von Willebranda w roku 2022 (15’)
Paweł Łaguna

Dyskusja (15’)

1215 - 1245 Przerwa kawowa

1245 - 1400  Ostra białaczka limfoblastyczna
Przewodniczący: Tomasz Szczepański, Katarzyna Derwich

Gdzie jesteśmy? - czyli dostępne opcje terapeutyczne w leczeniu pierwszej linii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce (20’)
Wojciech Młynarski

Relapsed/refractory ALL – jaką opcję leczenia wybrać? (20’)
Tomasz Szczepański

AYA – za starzy na pediatrię, za młodzi na medycynę dorosłych. Jak stworzyć najlepszy system leczenia przeciwnowotworowego młodzieży i młodych dorosłych? (20’)
Katarzyna Derwich

Dyskusja (15’)

1400 - 1415 Zakończenie Zjazdu

1415 - 1500 Lunch

Miejsce obrad

CENTRUM KONGRESOWE Opera Nova
ul. Marszałka F. Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Spotkanie koleżeńskie

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
jest to nieformalne spotkanie, które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzenie wolnego czasu po intensywnych obradach.


BIERHALLE
Jagiellońska 41, Bydgoszcz

3 czerwca 2022 r. piątek
godz. 20:00


niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

res.jpg

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

W związku z nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty

Termin I

10.01.2022 - 28.02.2022 r.

Termin II

1.03.2022 - 4.04.2022 r.

Termin III

5.04.2022 - 19.05.2022 r.

po 19.05.2022 opłata na miejscu

Opłata rejestracyjna

550 zł

700 zł

800 zł

850 zł

Opłata rejestracyjna dla osób w trakcie specjalizacji do 35 r. ż.

100 zł

200 zł

300 zł

350 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)


Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:

 • udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
 • materiały zjazdowe,
 • identyfikator zjazdowy,
 • wstęp na teren wystawienniczy,
 • przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
 • certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazdu)

Rodzaj opłaty

Termin I

10.01.2022 - 28.02.2022 r.

Termin II

1.03.2022 - 4.04.2022 r.

Termin III

5.04.2022 - 19.05.2022 r.

po 19.05.2022 opłata na miejscu

Osoba towarzysząca

550 zł

700 zł

800 zł

850 zł

Spotkanie koleżeńskie (3.06.2022 r.)*

50 zł

50 zł

100 zł

150 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Zjazdu. Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • identyfikator Zjazdowy,
 • udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Zjazdu,
 • udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu w formie:

a) do dnia 19 maja 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525
Tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 2-4 czerwca 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu.

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Streszczenia prac oryginalnych

Partnerzy

Partner Złoty:

LOGO_EUSAPHARMA_OK.jpg

novartis_logo_pos_rgb.png


Partner Srebrny:

Amgen_2_Blue.JPG

GCP_Primarylarge.jpg
Logo Pfizer.png

logo Roche.jpg

220110 SANOFI LOGO CMYK.jpg


Partner Brązowy:

SERB logo.jpg

image001.gif


Partner

Corp-Logo_BG_Bayer-Cross_Basic_150dpi_on-screen_RGB.png

FME-Logo_2012_Blue_CMYK.jpg

Swixx.png


Wystawca:

Medac GmbH
Novo Nordisk Pharma
NUTRICIA Polska
Servier Polska


Patronat Medialny:

logo_od-1.png

Certyfikat

0001.jpg
POLMEDTECH_Certyfikat_329.jpg

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii I Onkologii CM, UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 4860
email: jstyczynski@cm.umk.pl

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
zjazdptoihd@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl